Loading...
Instagram Public Photos with #xamdep

Phụ nữ xăm kiểu gì cũng đẹp nhé
#không_có_gì_bằng_thích
... mỗi hình xăm... ... một câu chuyện...
thực hiện tại tattoo gà 🐔🐔🐔
Đc: 1019 phan văn trị p7 gò vấp hcm
tel: 0917.11.77.39 (mr. bảo) 090.777.2090 (mrs. vy)
#tattooga #tattoogovap #tattoo #xamnghethuat #xamnghethuatgovap #xămnghệthuậtgòvấp #tattoosaigon #tattoohochiminh #tattoohcm #xamdep #tattoomini #tattoominicute #armtattoo #riptattoo #legtattoo #necktattoo #besttattooinhochiminh #colortattoo #backtattoo #sleevetattoo

Yesterday comment 1 star 3

Xinh xắn chất lừ luôn em
#không_có_gì_bằng_thích
... mỗi hình xăm... ... một câu chuyện...
thực hiện tại tattoo gà 🐔🐔🐔
Đc: 1019 phan văn trị p7 gò vấp hcm
tel: 0917.11.77.39 (mr. bảo) 090.777.2090 (mrs. vy)
#tattooga #tattoogovap #tattoo #xamnghethuat #xamnghethuatgovap #xămnghệthuậtgòvấp #tattoosaigon #tattoohochiminh #tattoohcm #xamdep #tattoomini #tattoominicute #armtattoo #riptattoo #legtattoo #necktattoo #besttattooinhochiminh #colortattoo #backtattoo #sleevetattoo

3 days ago comment 0 star 10

Fan hâm mộ của anh putin đẹp trai.

#không_có_gì_bằng_thích
... mỗi hình xăm... ... một câu chuyện...
thực hiện tại tattoo gà 🐔🐔🐔
Đc: 1019 phan văn trị p7 gò vấp hcm
tel: 0917.11.77.39 (mr. bảo) 090.777.2090 (mrs. vy)
#tattooga #tattoogovap #tattoo #xamnghethuat #xamnghethuatgovap #xămnghệthuậtgòvấp #tattoosaigon #tattoohochiminh #tattoohcm #xamdep #tattoomini #tattoominicute #armtattoo #riptattoo #legtattoo #necktattoo #besttattooinhochiminh #colortattoo #backtattoo #sleevetattoo #putintattoo

4 days ago comment 0 star 9

Fan hâm mộ của anh putin đẹp trai.

#không_có_gì_bằng_thích
... mỗi hình xăm... ... một câu chuyện...
thực hiện tại tattoo gà 🐔🐔🐔
Đc: 1019 phan văn trị p7 gò vấp hcm
tel: 0917.11.77.39 (mr. bảo) 090.777.2090 (mrs. vy)
#tattooga #tattoogovap #tattoo #xamnghethuat #xamnghethuatgovap #xămnghệthuậtgòvấp #tattoosaigon #tattoohochiminh #tattoohcm #xamdep #tattoomini #tattoominicute #armtattoo #riptattoo #legtattoo #necktattoo #besttattooinhochiminh #colortattoo #backtattoo #sleevetattoo #putintattoo

4 days ago comment 1 star 9

Hình xăm nhỏ về niềm tin tôn giáo.

#không_có_gì_bằng_thích
... mỗi hình xăm... ... một câu chuyện...
thực hiện tại tattoo gà 🐔🐔🐔
Đc: 1019 phan văn trị p7 gò vấp hcm
tel: 0917.11.77.39 (mr. bảo) 090.777.2090 (mrs. vy)
#tattooga #tattoogovap #tattoo #xamnghethuat #xamnghethuatgovap #xămnghệthuậtgòvấp #tattoosaigon #tattoohochiminh #tattoohcm #xamdep #tattoomini #tattoominicute #armtattoo #riptattoo #legtattoo #necktattoo #besttattooinhochiminh #colortattoo #backtattoo #sleevetattoo #crosstattoo

1 weeks ago comment 0 star 18

Hình xăm nhỏ về niềm tin tôn giáo.

#không_có_gì_bằng_thích
... mỗi hình xăm... ... một câu chuyện...
thực hiện tại tattoo gà 🐔🐔🐔
Đc: 1019 phan văn trị p7 gò vấp hcm
tel: 0917.11.77.39 (mr. bảo) 090.777.2090 (mrs. vy)
#tattooga #tattoogovap #tattoo #xamnghethuat #xamnghethuatgovap #xămnghệthuậtgòvấp #tattoosaigon #tattoohochiminh #tattoohcm #xamdep #tattoomini #tattoominicute #armtattoo #riptattoo #legtattoo #necktattoo #besttattooinhochiminh #colortattoo #backtattoo #sleevetattoo #crosstattoo

1 weeks ago comment 0 star 20

Hoa sen nhẹ nhàng bay bổng
#không_có_gì_bằng_thích
... mỗi hình xăm... ... một câu chuyện...
thực hiện tại tattoo gà 🐔🐔🐔
Đc: 1019 phan văn trị p7 gò vấp hcm
tel: 0917.11.77.39 (mr. bảo) 090.777.2090 (mrs. vy)
#tattooga #tattoogovap #tattoo #xamnghethuat #xamnghethuatgovap #xămnghệthuậtgòvấp #tattoosaigon #tattoohochiminh #tattoohcm #xamdep #tattoomini #tattoominicute #armtattoo #riptattoo #legtattoo #necktattoo #besttattooinhochiminh #colortattoo #backtattoo #sleevetattoo #lotustattoo

2 weeks ago comment 0 star 5

Hoa sen nhẹ nhàng bay bổng
#không_có_gì_bằng_thích
... mỗi hình xăm... ... một câu chuyện...
thực hiện tại tattoo gà 🐔🐔🐔
Đc: 1019 phan văn trị p7 gò vấp hcm
tel: 0917.11.77.39 (mr. bảo) 090.777.2090 (mrs. vy)
#tattooga #tattoogovap #tattoo #xamnghethuat #xamnghethuatgovap #xămnghệthuậtgòvấp #tattoosaigon #tattoohochiminh #tattoohcm #xamdep #tattoomini #tattoominicute #armtattoo #riptattoo #legtattoo #necktattoo #besttattooinhochiminh #colortattoo #backtattoo #sleevetattoo #lotustattoo

2 weeks ago comment 0 star 6

Che sẹo phỏng bô nè mấy thím, coi xinh đẹp hơn cái bớt thâm ngàn năm vẫn xấu kia không 😂😂
#không_có_gì_bằng_thích
... mỗi hình xăm... ... một câu chuyện...
thực hiện tại tattoo gà 🐔🐔🐔
Đc: 1019 phan văn trị p7 gò vấp hcm
tel: 0917.11.77.39 (mr. bảo) 090.777.2090 (mrs. vy)
#tattooga #tattoogovap #tattoo #xamnghethuat #xamnghethuatgovap #xămnghệthuậtgòvấp #tattoosaigon #tattoohochiminh #tattoohcm #xamdep #tattoomini #tattoominicute #armtattoo #riptattoo #legtattoo #necktattoo #besttattooinhochiminh #colortattoo #backtattoo #sleevetattoo

2 weeks ago comment 0 star 7

Xăm gì mà muốn iu rồi
#không_có_gì_bằng_thích
... mỗi hình xăm... ... một câu chuyện...
thực hiện tại tattoo gà 🐔🐔🐔
Đc: 1019 phan văn trị p7 gò vấp hcm
tel: 0917.11.77.39 (mr. bảo) 090.777.2090 (mrs. vy)
#tattooga #tattoogovap #tattoo #xamnghethuat #xamnghethuatgovap #xămnghệthuậtgòvấp #tattoosaigon #tattoohochiminh #tattoohcm #xamdep #tattoomini #tattoominicute #armtattoo #riptattoo #legtattoo #necktattoo #besttattooinhochiminh #colortattoo #backtattoo #sleevetattoo

2 weeks ago comment 0 star 4

Về nhà thôi mấy hommie ơi
#không_có_gì_bằng_thích
... mỗi hình xăm... ... một câu chuyện...
thực hiện tại tattoo gà 🐔🐔🐔
Đc: 1019 phan văn trị p7 gò vấp hcm
tel: 0917.11.77.39 (mr. bảo) 090.777.2090 (mrs. vy)
#tattooga #tattoogovap #tattoo #xamnghethuat #xamnghethuatgovap #xămnghệthuậtgòvấp #tattoosaigon #tattoohochiminh #tattoohcm #xamdep #tattoomini #tattoominicute #armtattoo #riptattoo #legtattoo #necktattoo #besttattooinhochiminh #colortattoo #backtattoo #sleevetattoo

2 weeks ago comment 0 star 9

Cover nhẹ cho chị gái
#không_có_gì_bằng_thích
... mỗi hình xăm... ... một câu chuyện...
thực hiện tại tattoo gà 🐔🐔🐔
Đc: 1019 phan văn trị p7 gò vấp hcm
tel: 0917.11.77.39 (mr. bảo) 090.777.2090 (mrs. vy)
#tattooga #tattoogovap #tattoo #xamnghethuat #xamnghethuatgovap #xămnghệthuậtgòvấp #tattoosaigon #tattoohochiminh #tattoohcm #xamdep #tattoomini #tattoominicute #armtattoo #riptattoo #legtattoo #necktattoo #besttattooinhochiminh #colortattoo #backtattoo #sleevetattoo

2 weeks ago comment 0 star 6

Cover nhẹ cho chị gái
#không_có_gì_bằng_thích
... mỗi hình xăm... ... một câu chuyện...
thực hiện tại tattoo gà 🐔🐔🐔
Đc: 1019 phan văn trị p7 gò vấp hcm
tel: 0917.11.77.39 (mr. bảo) 090.777.2090 (mrs. vy)
#tattooga #tattoogovap #tattoo #xamnghethuat #xamnghethuatgovap #xămnghệthuậtgòvấp #tattoosaigon #tattoohochiminh #tattoohcm #xamdep #tattoomini #tattoominicute #armtattoo #riptattoo #legtattoo #necktattoo #besttattooinhochiminh #colortattoo #backtattoo #sleevetattoo

2 weeks ago comment 0 star 8

Hoa hướng dướng luôn hướng về nơi có ánh sáng rực rỡ
#không_có_gì_bằng_thích
... mỗi hình xăm... ... một câu chuyện...
thực hiện tại tattoo gà 🐔🐔🐔
Đc: 1019 phan văn trị p7 gò vấp hcm
tel: 0917.11.77.39 (mr. bảo) 090.777.2090 (mrs. vy)
#tattooga #tattoogovap #tattoo #xamnghethuat #xamnghethuatgovap #xămnghệthuậtgòvấp #tattoosaigon #tattoohochiminh #tattoohcm #xamdep #tattoomini #tattoominicute #armtattoo #riptattoo #legtattoo #necktattoo #besttattooinhochiminh #colortattoo #backtattoo #sleevetattoo #sunflowertattoo

3 weeks ago comment 0 star 3

Hoa hướng dướng luôn hướng về nơi có ánh sáng rực rỡ
#không_có_gì_bằng_thích
... mỗi hình xăm... ... một câu chuyện...
thực hiện tại tattoo gà 🐔🐔🐔
Đc: 1019 phan văn trị p7 gò vấp hcm
tel: 0917.11.77.39 (mr. bảo) 090.777.2090 (mrs. vy)
#tattooga #tattoogovap #tattoo #xamnghethuat #xamnghethuatgovap #xămnghệthuậtgòvấp #tattoosaigon #tattoohochiminh #tattoohcm #xamdep #tattoomini #tattoominicute #armtattoo #riptattoo #legtattoo #necktattoo #besttattooinhochiminh #colortattoo #backtattoo #sleevetattoo #sunflowertattoo

3 weeks ago comment 0 star 2