Loading...
Instagram Public Photos with #tenshinshojigenryu
comment 0 star 45 4 weeks ago

The japanese sword. 1 toshin
2 nakago
3 nagasa
4 nakago-jiri
5 nakago shinogi
6 katana-mei
7 mekugi-ana
8 yasuri-mei
9 ha-machi
10 ubu-ha
11 ha (ha-saki)
12 hamon
13 habuchi / yakiba
14 ji (hira-ji)
15 yokote
16 kissaki
17 mune-machi
18 bo-hi tome
19 hi (bo-hi) / shinogi-ji
20 sori
21 mune
22 shinogi
23 fukura
24 kaeri
25 boshi
26 ko-shinogi
27 mitsukado 28 mono-uchi 29 tsuka 30 kashira 31 samegawa 32 menuki 33 fuchi 34 tsuba 35 oyatsubu 36 tsuka-ito(tsukamaki) 37 mekugi 38 seppa 39 habaki 40 tsukamae-tome 41 koiguchi 42 kogai 43 kurigata 44 sageo 45 tsuno-gaeshi (kaeri-tsuno) 46 saya 47 koijiri (saya-jiri) 48 kozuka 49 ko-katana 50 tsuno no kozuka-guchi 51 kamon thanks to thesamuraiworkshop.com for this great picture. #tenshinshojigenryu #koryu #iaijutsu #jigenryuflorida #kenjutsu #japaneseswordclasses #japaneseswordclassesmiami #floridasatsunankai #katana #iaito #bokken #iaido #kenjustumiami #iaijutsumiami #martialarts #martialartsmiami #samurai

comment 2 star 78 May 2017

Fortunate and proud of my sensei. #dojo #miami #tenshinshojigenryu #samurai #katana #blackandwhite

comment 1 star 59 4 weeks ago

Thanks to @samurai_concept for this great samurai picture. artwork by felix ortiz. interested in learning tenshinsho jigen ryu's japanese sword style? contact us at info@jigenryuflorida.com . now accepting new students. se habla español. #tenshinshojigenryu #koryu #iaijutsu #jigenryuflorida #kenjutsu #japaneseswordclasses #japaneseswordclassesmiami #floridasatsunankai #katana #iaito #bokken #iaido #kenjutsumiami #iaijutsumiami #martialarts #martialartsmiami #miami #florida #samurai #iaidomiami #nihonto #traditionalmartialarts #dojomiami #miami #dojo

comment 0 star 91 August 2017

#tenshinshojigenryu great to see you again my friend! #samurai #katana #dojo #blackandwhite #miami

comment 0 star 48 4 weeks ago

Ueno kagenori genki (上野 景範 源己), 28th soke of tenshinsho jigen ryu and current seiko shihan and ueno takashi doushin (上野 貴史 童心), 29th soke at the yearly enbu at yasukuni shrine/ tokyo (left to right). real swordsmanship and a great living cultural heritage. #enbu #kenjutsu #iaijutsu #tenshinshojigenryu #budo #bujutsu #shinken #culuralheritage #jigenryu #nippon #nihonto #respect #honor #loyalty #swordmanship #天眞正自源流 #武術 #剣術 #居合道 #古流 #真剣 #日本刀 #親睦 #shinboku #日本

comment 0 star 33 2 weeks ago

Ueno kagenori genki (上野 景範 源己), 28th soke of tenshinsho jigen ryu and current seiko shihan and ueno takashi doushin (上野 貴史 童心), 29th soke at the yearly enbu at yasukuni shrine/ tokyo (left to right). real swordsmanship and a great living cultural heritage. #enbu #kenjutsu #iaijutsu #tenshinshojigenryu #budo #bujutsu #shinken #culuralheritage #jigenryu #nippon #nihonto #respect #honor #loyalty #swordmanship #天眞正自源流 #武術 #剣術 #居合道 #古流 #真剣 #日本刀 #親睦 #shinboku #日本

comment 1 star 37 2 weeks ago

Ueno kagenori, 28th soke of #tenshinshojigenryu teaching at the annual seminar in munich. #budo #bujutsu #kenjutsu #iaido #battoujutsu #soke #nihonto #japanesesword #swordfight #münchen #bayern #munich #iaijutsu photo: enrico wagner

comment 0 star 41 2 weeks ago

Ueno kagenori genki (上野 景範 源己), 28th soke of tenshinsho jigen ryu and current seiko shihan and ueno takashi doushin (上野 貴史 童心), 29th, soke at the yearly enbu at yasukuni shrine/ tokyo (left to right). real swordsmanship and a great living cultural heritage. #enbu #kenjutsu #iaijutsu #tenshinshojigenryu #budo #bujutsu #shinken #culuralheritage #jigenryu #nippon #nihonto #respect #honor #loyalty #swordmanship #天眞正自源流 #武術 #剣術 #居合道 #古流 #真剣 #日本刀 #親睦 #shinboku #日本

comment 0 star 24 3 weeks ago
comment 0 star 17 3 weeks ago
comment 0 star 20 3 weeks ago

Kagenori ueno, 28th soke and seiko shihan of tenshinsho jigen ryu and hara shihan demonstrating the correct distance at a seminar in munich 2016. thank you for your patience. nice shot @event_horizon_photography_ #kenjutsu #iaijutsu #budo #bujutsu #koryu #nihonto #kampfkunst #shinken #tenshinshojigenryu #jigenryu #munich #bavaria #münchen #bayern #天眞正自源流 #武術 #剣術 #居合道 #古流 #真剣 #日本刀 #ミュンヘン #親睦 #shinboku #日本

comment 3 star 26 3 weeks ago